Årsmöte

Välkommen till årsmöte för Konstvännerna Rosengången

Efter årsmötet följer föredrag om Röda Sten och dess verksamhet av Ulla Forsén och Per Hållén.

Vi avslutar med knytis som vanligt!