Föreläsning: Myten om konst och galenskap

Föreläsare Johannes Nordholm, psykolog och konstskribent, verksam i psykiatrin i Göteborg och vid Göteborgs konstmuseum.

Om sambandet mellan kreativitet och psykiskt lidande med avstamp i den antika berättelsen om Orfeus, nedslag i romantiken och modernismen, och en avslutning med Lillhagenmålarna som på 60-och 70-talen gjorde avtryck i det svenska konstlivet. Några konstnärskap som berörs är Marcus Larsson, Ernst Josephsson, Carl Fredrik Hill, Vincent van Gogh, Edward Munch och Sigrid Hjertén. Kan konsten vara en väg att överskrida sorg och förlust?

Kvällen avslutas med knytis.