Kontakt

Konstvännerna Rosengången
c/o Gunilla Fridholm
Kristina Hårds väg 14
443 31 Lerum
Tel: 073-227 94 29
E-post: gunilla.fridholm@substans.se

Plusgiro: 4898939-6

Styrelse