Medlemsinformation

Medlemsavgiften går i första hand till inköp av konst och konsthantverk.

Medlemmarna kan genom röstning påverka konstinköpen.

Röstningen sker under de första timmarna under vernissagedagen.

Styrelsen väljer ut några av de utställda konstverken och dessa markeras med gröna "pluppar". Medlemmarna får rösta på ett antal av de markerade konstverken. Styrelsen räknar igenom vilka konstverk som fått flest röster och några av dessa köps in.

Utlottning av de inköpta konstverken äger rum i december varje år.

De inköpta konstverken är utställda veckorna före utlottningen i december.

Vill du bli medlem i Konstvännerna?

Årsavgiften är 200:-

Sätt in den summan på pg. 4898939-6

Skriv ditt namn och adress och att du är ny medlem