Om oss

Konstvännerna Rosengången är en förening som vill ge sina medlemmar ett bra utbud av konst och konsthantverk.
Konstvännerna ordnar föredrag om konst, arkitektur och design samt arrangerar resor med besök på museer, konstutställningar och kulturellt intressanta platser.

Våra utställningar visas på Dergårdsgalleriet som ligger i anslutning till Lerums bibliotek,
Alingsåsvägen 9
443 34 Lerum
För aktuella öppettider se Lerums kommuns hemsida.
Under pågående utställningsperiod finns styrelsemedlemmar på plats vissa tider för frågor och diskussion.

Konstvännernas styrelse består av fem ordinarie medlemmar och tre suppleanter.
Styrelsen ska bestå av minst två aktiva konstnärer.
Styrelsen utser ett konstnärligt råd om tre personer som bistår vid val av utställare och vid konstinköp.

Årsmöte hålls i mars varvid val av styrelse, revisorer och valberedning sker.