Tidigare utlottningar

»
28/11 2022

Konstutlottning 2022

Tryck på bilden för att se vinsterna.
De 22 vinsterna kommer att finnas utställda i Dergårdsgalleriet, Lerum från kl. 11.00 den 28 november till kl. 12.00 den 30 november 2022

Den blankett du får hemskickad lägger du i lådan i Dergårdsgalleriet eller lämnar den till ordförande Gunilla Fridholm
Kristina Hårds väg 14, 443 31 Lerum innan den 30 november 11.00
OBS tänk på att postgången kan vara mycket långsam numera!
Den 30 november samlas styrelsen och drar vinnarna som sedan meddelas per telefon.

»
29/11 2021

Konstutlottning 2021

De 19 vinsterna kommer att finnas utställda i Dergårdsgalleriet från kl. 10.30 den 29 november till 16.30 den 1 december
Tryck på kollaget för att se vinsterna.
Den blankett som du får i ditt medlemsutskick lägger du i lådan i galleriet eller lämnar den till ordförande Gunilla Fridholm Kristina Hårds väg 14, 443 31 Lerum innan den 1 december 13.00
OBS tänk på att postgången är långsam numera!
Den 1 december kl 17.00 samlas styrelsen och drar vinnarna som sedan kontaktas på telefon.