Marie Falksten och Thina Segerström

Marie Falksten visar måleri och grafik

Thina Segerström visar skulptur i sten och metall och foto.

Marie skriver:
Mitt måleri bottnar i upplevelser, inre och yttre skeenden. Färger och former ställs mot varandra, jag återskapar och omformar, tänjer gränserna. Bilderna växer fram i ateljén under en process som ofta tar lång tid. Viktigt är att vara öppen för infall och även för den fruktbara osäkerheten. Det måleriska språket är för mig den stora utmaningen.

Bia Mankell, lektor i konst-och bildvetenskap skriver om Marie:

” Marie Falksten är en konstnär med utvecklad känsla för färg. Hennes kraftfulla konst, ofta med starkt abstraherade figurer, bjuder in oss till en färgsprakande fantasifull värld som engagerar och gör åskådaren uppmärksam på existentiella frågeställningar.”

”Bildvärlden öppnar sig långsamt, skikt efter skikt och låter betraktaren vandra in i färgens och formens, men också de dunkla betydelsernas värld.”

Thina Segerström skriver:

Skulptur är för mig form, ett bygge; ”stadsrum” och ”landskapsrum”, spår av liv och tid, där känslan söker inåt och hand och blick utåt prövar möjligheter och omöjligheter.

Material jag använder är vax, lera, sten, metall, färg och mina fotografier. I balansgång mellan det abstrakta och de organiska formerna växer under arbetes gång en berättelse fram.

Stig Johansson, Svenska Dagbladet skriver om Thina:

” Kanske är det för att hon just i det småskaliga, det enkla fått med så mycket av egensinne och det oväntade? Utställningen kompletteras med ett fång reliefer i plåt. Lätt kolorerade, strukturerade skymtar där natur i ett slags målerisk kartläggning.”